RRSO
0%
RATA OD:

Stałe czy zmiennie oprocentowanie kredytu hipotecznego

Obecnie klienci banków mają możliwość wyboru pomiędzy zmiennym, a stały oprocentowaniem kredytu hipotecznego. Oczywiście każde rozwiązanie posiada swoje plusy i minusy.

Pozostawiając swój kredyt hipoteczny zależny od zmiennej stopy procentowej narażamy się na jej zmienność, a w przypadku stałej stopy procentowanie blokujemy swój kredyt na wyższym, ale pewniejszym przez dany okres czasu stałym oprocentowaniu. Na co zatem warto się zdecydować przy podpisywaniu umowy kredytowej ?

Zmienne oprocentowanie

Wybierając zmiennie oprocentowanie z pewnością musimy mieć świadomość tego, iż w przypadku zmiany stopy referencyjnej odbije się to na naszym kredycie, a dokładniej na naszej miesięcznej racie. Niestety widać to dość mocno w obecnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji, która w kwietniu przekroczyła 12%. Narodowy Bank Polski (NBP) starając się powstrzymać dalszy wzrost inflacji zwiększa stopę referencyjną, która wpływa na ratę kredytu hipotecznego. W ten sposób działając NBP zdejmuje z rynku nadmiar gotówki w celu przeciwdziałania inflacji. Niestety rozwiązanie to drastycznie zwiększa koszty dla kredytobiorców, a nawet wręcz sprawia, iż rata kredytu przerasta ich możliwości.

Stałe stopy procentowe

Od 1 lipca 2020 roku zostały wprowadzone zmiany związanie z udzieleniem kredytów hipotecznych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w swojej Rekomendacji S wręcz nakazała bankom komercyjnym wprowadzić do swojej oferty oprocentowanie stałe lub też czasowo stałe. Termin na realizacje rekomendacji został ustalony na koniec ubiegłego roku. Niestety z uwagi na pandemie okres ten został wydłużony do końca tego roku. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy bank komercyjny będzie musiał posiadać w swojej ofercie kredyt hipoteczny ze stałą bądź czasowo stałą stopą procentową, która niezależnie od zmian stóp procentowych WIBOR pozostanie przez dany okres czasu niezmienna.


W skład kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wchodzą: WIBOR + marża banku. W przypadku stałego oprocentowanie te dwa elementy zostają zastąpione poprzez stałą stopę procentową. Dzięki temu oprocentowanie to jest niezależne względem wzrostu stóp procentowych podnoszonych przez NBP. Zazwyczaj oferowana stała stopa oprocentowania jest wyższa niż obecna stawka WIBOR + marża banku. Nie mniej jednak jest ona stała w danym okresie czasu co pozwala nam przewidzieć jaki koszt kredytu poniesiemy w ciągu najbliższych kilku lat.

Znacząca większość banków w swojej ofercie proponuje czasowo stałą stopę procentową w okresie 5 lat. Oznacza to, że w ciągu 5 lat nasze oprocentowanie nie ulegnie zmianie, a na 2 lata przed zakończeniem tego okresu zostanie przedstawiona oferta na kolejny okres 5 lat ze stałym czasowo oprocentowaniem. Wtedy też będziemy mieli wybór czy pozostać przy stałym, a może jednak przejść na zmienne oprocentowanie.

Kontakt

Ponad 10 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań spełniających potrzeby naszych Klientów to gwarancja odpowiedzialności, rzetelności i poufności informacji.

FinUp Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Powązkowska 15,
01-797 Warszawa

801 811 000

Loading
Your message has been sent. Thank you!