RRSO
0%
RATA OD:

Podatek od kryptowaluty

Zarobek jaki uzyskamy w wyniku obrotu kryptowalutami należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Służy do tego formularz PIT-38.

Fiskus ustanowił tam specjalnie przeznaczoną do tego sekcję E, a podatek wynosi 19% od uzyskanego dochodu. Stawka ta jest stała i niezależna od wysokości zysków. Zarabiając ponad 1 mln zł należy doliczyć dodatkowe 4 % tzw. daniny solidarnościowej. Podatnik dokonuje rozliczenia wraz ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym osiągnięto przychód. Wypełniony formularz dołącza się do reszty dokumentów związanych z rocznym rozliczeniem.

Dochód uzyskany

Podatek od kryptowalut płaci się tylko od dochodu uzyskanego z transakcji wykonanych tą walutą w danym roku. Jest to różnica pomiędzy przychodem, a kosztami nabycia. Koszty obejmują wszystkie wydatki, które zostały poniesione w celu zdobycia zysku. Warto wspomnieć, że wlicza się tu również prowizje np. pobranej za przesłanie kryptowaluty z wirtualnego portfela na giełdę. Natomiast w koszty nie można wliczyć opłaty za prowadzenie konta na giełdzie czy zakupu komputera. Co więcej, nie ma również możliwości rozliczenie kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenie

Rozliczenie podatku od kryptowalut jest obowiązkiem każdej osoby, która sprzedała dowolną kryptowalutę bądź zapłaciła nią w formie barteru za usługę lub towar. Należy pamiętać również o zgłoszeniu poniesionych kosztów, nawet jeśli nie uzyskaliśmy żadnego przychodu. Oznacza to, że jeśli w danym roku podatkowym kupiliśmy kryptowaluty, ale żadnej nie sprzedaliśmy to taką informację należy zawrzeć w PIT-38, ponieważ rozliczenie nadwyżki w następnym roku podatkowym nie będzie możliwe, jeśli nie wykażemy jej w roku podatkowym, w którym powstała.

Kontakt

Ponad 10 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań spełniających potrzeby naszych Klientów to gwarancja odpowiedzialności, rzetelności i poufności informacji.

FinUp Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Powązkowska 15,
01-797 Warszawa

801 811 000

Loading
Your message has been sent. Thank you!