RRSO
0%
RATA OD:

Czy ubezpieczenia są potrzebne?

W dorosłym życiu z pewnością każdy z nas posiada lub będzie posiadał jakiegokolwiek typu ubezpieczenie. Począwszy od ubezpieczenia  komunikacyjnego, a kończąc na ubezpieczeniu na życie. 

Nie mniej jednak część z nas uważa, iż tego typu zabezpieczanie się nie ma sensu z różnych powodów, a tym samym podchodzi sceptycznie do tematu ubezpieczeń.

Każdy z nas jednak powinien taką decyzję podjąć osobiście, a są też wyjątki, gdzie jesteśmy wręcz zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia chociażby w celu skorzystania z dodatkowych usług. Czy zatem ubezpieczenia są nam potrzebne?

 

Ubezpieczenia obowiązkowe

 

Nie każde ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym i możemy z niego zrezygnować. Przykładem chociażby takiego ubezpieczenia z którym ma do czynienia każda zatrudniona osoba jest ubezpieczenie zdrowotne, które wchodzi w skład składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Środki z tej składki trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Składka zdrowotna jest obowiązkowa, a w przypadku osób posiadających zatrudnienia w firmie oraz prowadzących własną działalność gospodarczą jest ona opłacana podwójnie. Oczywiście wielu z nas kwestionuje zasadność takiego podwójnego "opodatkowania", ale to już jest inna kwestia. Dzięki tej ochronie mamy możliwość korzystania z państwowej opieki medycznej.

 

Kolejnym bardzo dobrze znanym przykładem jest obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych czyli tzw. OC komunikacyjne. Obowiązkowi temu podlega samo ubezpieczenia OC, a takie "produkty" jak AC, NNW, Auto Assistance to dodatkowe zabezpieczenia rozszerzające zakres naszej ochrony o przedstawione nam warunki w danym towarzystwie. Czym tak naprawdę jest ochrona OC? Jest to nic innego jak ochrona odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia o winie, ponosimy konsekwencje swoich działań lub osób trzecich, co ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody na mieniu lub osobie.

 

Dowolność ubezpieczeń

 

Oferta ubezpieczeń jest znacznie obszerniejsza aniżeli nam się wydaje. Praktycznie każdą dziedzinę życia, mienie można objąć zakresem ubezpieczenia, ale skoro nie są one wymagane ustawowo to też nie każda z ubezpieczalni ma obowiązek objąć ochroną danego zakresu, zdarzenia lub mienia. Nie mniej jednak to, iż nie są one z góry obowiązkowe nie oznacza, że nie mogą stać się ubezpieczeniami, które dodatkowo będziemy musieli wykupić w celu skorzystania z niektórych usług.

 

Doskonałym przykładałem tego jest chęć pozyskania np. kredytu w banku. W większości przypadków kredyt uzyskamy gdy np. wykupimy ubezpieczenie na życie w celu zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych przez bank. Kolejny przykład to ubezpieczenie domu. Nie jest ono wymagane, ale bez tego ubezpieczenia nie uzyskamy kredytu na zakup mieszkania. W tym przypadku w skład tego kredytu również może wchodzić tymczasowe ubezpieczenie na życie wymagane przez bank. Wyżej wymienione przykłady to świadectwa tego w jaki sposób nieobowiązkowe ubezpieczenie może nagle zmienić status na obowiązkowe.

 

Czy warto wykupić ubezpieczenie

 

Każde z ubezpieczeń ma na celu ochronę nie tylko naszego mienia, ale także życia i zdrowia. Wyobraźmy sobie sytuację w której osoba posiadająca samochód nie posiadałaby ubezpieczenia OC i spowodowała wypadek, w których inna osoba uległaby znacznemu uszczerbkowi na zdrowiu. Czy jadący pojazdem byłby w stanie z góry pokryć wszystkie koszty leczenia z własnej kieszeni? Czy osoba mająca kredyt na dom bez zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków byłaby w stanie po pożarze odbudować dom z własnych środków i przy tym spłacić zobowiązanie hipoteczne w postaci kredytu? Z pewnością byłoby to nie łatwe zadanie. Dlatego też warto, aby każdy podszedł do kwestii ubezpieczeń z powagą i zdecydował w jaki sposób może zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę oraz majątek w celu uniknięcia trudnych sytuacji życiowych.

Kontakt

Ponad 10 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań spełniających potrzeby naszych Klientów to gwarancja odpowiedzialności, rzetelności i poufności informacji.

FinUp Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Powązkowska 15,
01-797 Warszawa

801 811 000

Loading
Your message has been sent. Thank you!